Komunikat w sprawie naboru do oddziału przedszkolnego oraz klasy I SP

Drodzy Rodzice!

W dniu 29 marca 2021 r. zakończył się główny etap naboru do oddziału przedszkolnego oraz klasy I naszej szkoły. Komisja rekrutacyjna dokonała analizy wniosków i wstępnie zakwalifikowała 13 dzieci do oddziału przedszkolnego oraz 10 dzieci do klasy pierwszej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice zakwalifikowanych dzieci są zobowiązani do złożenia Potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub I klasy szkoły podstawowej. Druki są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły. Potwierdzenie woli proszę złożyć w najbliższym terminie. Można wypełniony skan dokumentu przesłać na adres e-mailowy szkoły.

Lista przyjętych dzieci zostanie zamieszczona na stronie szkoły po 16 kwietnia 2021r.

INFORMACJA O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIENOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

INFORMACJA O REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIENOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Potwierdzenie woli.docx

Matematyka z mBankiem

    Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu prowadzonego przez Fundację mBanku. Patronat nad nim objęła w szkole nauczycielka p. Iwona Wojciechowska. Założeniem projektu jest kształcenie umiejętności matematycznych poprzez zabawę, zagadki, niestandardowe wyzwania matematyczne, które zostały zgromadzone w tzw. escape roomach. By je opuścić, uczniowie będą musieli ściśle ze sobą współpracować i szukać dróg prowadzących do klucza. Zgodnie z programem przeprowadzone zostaną także warsztaty fotograficzne pt. "Matematyka jest wśród nas". Mamy nadzieję, że dzięki działaniom podjętym w projekcie uczniowie będą nie tylko kształcili swoje umiejętności matematyczne, ale także świetnie się bawili, zacieśniali więzi i uczyli się efektywnej współpracy w dążeniu do celu. 

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

    Z uwagi na wzrost zachorowań na Covid-19 od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas 1-3 będą uczyć się w trybie zdalnym, podobnie jak wszystkie pozostałe klasy. Decyzja ta podyktowana jest Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Informuję również, że:
– oddział przedszkolny pracuje bez zmian, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
– organizujemy nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły dla uczniów z różnym rodzajem niepełnosprawności;
– uczniowie klasy VIII mogą korzystać z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach;
– biblioteka szkolna będzie również czynna, zatem uczniowie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego mogą korzystać z jej zasobów.
                                                                                           Dyrektor Szkoły
                                                                                          Marta Jackowska

Serce w nakrętce, nakrętka w sercu❤

    Właśnie takie wielkie serce❤ pojawiło się niespodziewanie ku naszej radości przed naszą szkołą. Choć metalowe, to pełne ciepła. Ułatwi prowadzoną już od lat w szkole charytatywną zbiórkę nakrętek. Gorąco zachęcamy też mieszkańców Nienowic do regularnego zapełniania jego wnętrza, a Urzędowi Gminy Radymno przesyłamy serdeczne podziękowania za owy podarunek. Fotogaleria

Hu hu ha piękna zima nie jest zła

Biały puch i ostry mróz był dla naszych uczniów zaproszeniem do wspaniałej zimowej zabawy. Pomysłów nie brakowało, zjazdy na sankach i nartach, bitwa na śnieżki, spacer czy lepienie bałwana, każdy rodzaj aktywności dostarczył dzieciom wiele radości. „Zdrowo żyj”- takie hasło uczniowie często słyszą w naszej szkole, toteż wiedzą, że ruch na świeżym powietrzu jest najlepszym rodzajem rekreacji i służy zdrowiu.

Zabawy na śniegu - film

Komunikat

INFORMACJA O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO -  ZERÓWKI I DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nienowicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Radymno z dnia 18.01.2021 r., 22.02.2021 r. rozpoczęto  postępowanie rekrutacyjne dzieci do oddziału przedszkolnego oraz uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Nienowicach.

Rekrutacja zostanie zakończona 19.03.2021 r. Karty zapisu dzieci do pobrania w sekretariacie lub na stronie (poniżej)

Karta zapisu.docx

Komunikat!

    Zgodnie z decyzją MEN-u z dnia 13 stycznia 2021r. uczniowie klas I – III od 18 stycznia 2021r. wracają do stacjonarnego systemu nauki zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązującym w naszej placówce od 1 września 2020r. Wszyscy musimy pamiętać o bezpiecznym zachowaniu i stosowaniu się do wcześniejszych ustaleń.

Wszystkich rodziców proszę o zapoznanie się z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I – III Szkół Podstawowych.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Serce dla Afryki

   Serdecznie dziękujemy Wam drodzy Rodzice i Dzieci za gromadzenie i dostarczenie do szkoły makulatury. Po raz kolejny przekazaliśmy ją Grupie Charytatywnej przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, która dochód ze sprzedaży przeznacza na budowę studni dla mieszkańców Afryki. W ten sposób powstało już 27 źródeł wody pitnej ratujących życie wielu istnień ludzkich. Fotogaleria

Komunikat!

    Dzień 22 grudnia 2020 r. /wtorek/ jest wolny od zajęć dydaktycznych, co jest zgodne z kalendarzem ustalonym na bieżący rok szkolny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła zapewnia w tym dniu opiekę uczniom, których rodzice wcześniej zadeklarują chęć posłania dziecka do naszej placówki.

Dyrektor

Marta Jackowska

Podkategorie