szkola z zewnatrz    Szkoła Podstawowa im. hr. Aleksandra Fredry w Nienowicach jest najmłodszą placówką oświatową na terenie Gminy Radymno, funkcjonuje od 2001 roku. Przez siedemnaście lat szkołą zarządzał dyrektor p. Jan Kojder, od roku szkolnego 2018/2019 dyrektorem szkoły była p. Marta Jackowska. Obecnie obowiązki dyrektora pełni p. Magdalena Kud. W szkole pracuje 14 nauczycieli, 2 katechetów (religii katolickiej i prawosławnej), pedagog, higienistka, 3 panie pełniące obowiązki pomocy nauczyciela oraz 5 pracowników obsługi.

    W roku szkolnym 2023/2024 naukę rozpoczęło 91 uczniów. Znaczną część bo 48 osób stanowią uczniowie dojeżdżający z Sośnicy Brzeg, Grabowca, Stubienka, Stubna, Baryczy, Kalnikowa i Chotyńca.  szkola1

    Szkoła mieści się w pięknym budynku, posiada do dyspozycji uczniów 10 sal lekcyjnych, świetlicę, kuchnię, bibliotekę i pracownię komputerową.

    Na placu szkolnym znajdują się boiska sportowe do gry w piłkę nożną i siatkową. Na początku roku szkolnego 2013/2014 oddana została do użytku nowoczesna sala gimnastyczna. W pracowni odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele chętnie korzystają z multimedialnych programów edukacyjnych i internetu.

   Możemy pochwalić się także bogato wyposażoną biblioteką. Nauczyciele-opiekunowie biblioteki często organizują kiermasze taniej książki. Uzyskane w ten sposób dochody przeznaczają na zakup lektur i nowości wydawniczych z różnych dziedzin.
szkola2

    W szkole prowadzona jest nauka następujących języków obcych: języka niemieckiego, języka angielskiego i języka ukraińskiego dla mniejszości narodowej i chętnych uczniów. Ponadto nasi uczniowie mają możliwość podnoszenia wiedzy i rozwoju swoich talentów podczas zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli społecznie. Kółka organizowane są dla uczniów zdolnych, ambitnych a także dla tych, którzy mają trudności w uczeniu się.

    szkola3Wychowankowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych, plastycznych, muzycznych, olimpiadach i zawodach sportowych. Godnie reprezentują szkołę, odnosząc sukcesy.