Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Karta zapisu dziecka - Rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie dyrektora wprowadzające Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej im. hr. A. Fredry w Nienowicach

Zgoda na udział dziecka w konsultacjach- Covid19