Miejscowość Nienowice w skali województwa:

Miejscowość Nienowice w skali gminy:

Szkoła Podstawowa w skali miejscowości: