Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący:                p. Bożena Miara                     

Z-ca Przewodniczącego:    p. Bożena Banasiak 

Skarbnik:                            p. Olga Dacyk                        

Członek:                              p. Aneta Stecyk                       

Członek:                               p. Aneta Jędrzejowska

Rada Rodziców ustaliła wysokość obowiązkowej składki na rok szkolny 2022/2023:

-pierwsze dziecko - 50 zł

-drugie i pozostałe dzieci - 25 zł

Wpłaty mogą być dokonywane jednorazowo lub ratalnie,/5 zł za każdy miesiąc/. Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłaty, ponieważ tylko wtedy będzie można objąć niezbędnymi opłatami wszystkich uczniów podczas planowanych uroczystości szkolnych, np. opłatek, choinka, czy Dzień Dziecka.