Dyrektor szkoły: Marta Jackowska

Koordynator: Joanna Brzoza

Skład zespołu:

Ewelina Sawicka-Petynia

Magdalena Kud

Magdalena Stecyk

Elżbieta Majka

Jolanta Gnaś

Halina Słabak

Natalia Gnaś