Dyrekcja

 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. hr.  A. Fredry w Nienowicach

          

 

Marta Jackowska