Babiś Karolina

język angielski, język niemiecki

Brzoza Joanna

wychowanie fizyczne, przyroda, biologia,  wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Jackowska Marta

język polski

Kilar Elżbieta

wychowanie przedszkolne

Koralewicz Renata

nauczanie zintegrowane, technika

Kud Magdalena

matematyka

Lisańczuk Józef

wychowanie fizyczne, chemia

edukacja dla bezpieczeństwa

Majewska-Baran Ewa

nauczanie zintegrowane, technika

Michalewska Dorota

nauczanie zintegrowane

Putko Andrzej

język ukraiński

Sagan Beata

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

Wojciechowska Iwona

matematyka

Soja Ireneusz

fizyka

Stecyk Magdalena

język polski, muzyka, plastyka

ks. Tomoń Józef

religia rzymskokatolicka

ks. Bazyl Zabrocki

religia prawosławna