Pedagog szkolny

mgr Edyta Bronowska

serdecznie zaprasza uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Nienowicach na indywidualne konsultacje w poniedziałki w godzinach 8:55 – 9:55 oraz w piątki w godzinach 8:00 – 9:00.

„Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu,

stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze.

Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!”

                                                                                                                   (J.Korczak)

 

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.

Pedagog pełni rolę pomostu pomiędzy nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku. Chętnie udzieli pomocy i wskazówek zgodnie z zaistniałymi potrzebami.  

 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 6. Możliwe jest wsparcie psychologiczne ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu, na które umówię, jeśli wyniknie taka potrzeba.

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

 

Najczęściej poruszane problemy to:

- trudności w nauce

- brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

- kłopoty osobiste i rodzinne

- niska samoocena

- potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności

- okres dojrzewania

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
  • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
  • masz problemy rodzinne
  • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
  • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
  • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Możesz również skontaktować się za pomocą profilu społecznego w aplikacji Facebook – Pedagog Edyta

 

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
  • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
  • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
  • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
  • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
  • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Serdecznie zapraszam, postaram się pomóc