GMINNY

KONKURS INTERDYSCYPLINARNY

„COGITO”

 

       Wśród uczniów uzdolnionych matematycznie znajdują się tacy, którzy nie przestrzegają zasad polskiej gramatyki i ortografii. Zdarza się też odwrotnie. Ci uczniowie, którzy odnoszą sukcesy w konkursach ortograficznych i innych sprawdzających wiedzę i umiejętności z języka polskiego, znacznie gorzej radzą sobie z matematyką.

       Ideą konkursu interdyscyplinarnego jest wyłonienie tych uczniów, którzy posiadają bardziej wszechstronne uzdolnienia, tzn. takich, u których będziemy mogli, poza uzdolnieniami matematycznymi, zauważyć również opanowane w wysokim stopniu umiejętności językowe.

      Kluczem do wiedzy jest motywacja.  Zgodnie z tą zasadą zapraszamy uczniów szkół podstawowych do podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, które umożliwią najlepszym z najlepszych tak zmotywować siebie i kolegów, aby dobrze się bawić i mieć satysfakcję z uczestnictwa w grywalizacji.

 

ZAPRASZAMY !