Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1 września 2021 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:

23 -31 grudnia 2021 r.

3. Ferie zimowe:

14 - 27 lutego 2022 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:

14 - 19 kwietnia 2022 r.

5. Egzamin ósmoklasisty:

  • język polski:

24 maja 2022 r.

  • matematyka:

25 maja 2022 r.

  • język obcy:

26 maja  2022 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

                                               24 czerwca 2022 r.

8. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022:

31 sierpnia 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 15 października 2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 10 maja 2022 r.
  • 24,25,26 maja 2022 r.