1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

4 września 2023 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:

23 -31 grudnia 2023 r.

3. Ferie zimowe:

29 stycznia-11 lutego 2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

5. Egzamin ósmoklasisty:

  • język polski:

14 maja 2024 r.

  • matematyka:

15 maja 2024 r.

  • język obcy:

16 maja  2024 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

                                               21 czerwca 2024 r.

8. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023:

31 sierpnia 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 13 października 2023r.
  • 22 grudnia 2023 r.
  • 2 stycznia 2024 r.
  • 2 maja 2024 r.
  • 14,15,16 maja 2024 r.
  • 31 maja 2024 r.