Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1 września 2022 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:

23 -31 grudnia 2022 r.

3. Ferie zimowe:

16 - 29 stycznia 2023 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:

6 - 11 kwietnia 2023 r.

5. Egzamin ósmoklasisty:

  • język polski:

... maja 2023 r.

  • matematyka:

... maja 2023 r.

  • język obcy:

... maja  2023 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

                                               23 czerwca 2023 r.

8. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023:

31 sierpnia 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 31 października 2022 r.
  • 22 grudnia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r. 
  • 10 maja 2022r.
  • 23-25 maja 2023r.
  • 9 czerwca 2023 r.