PLAN LEKCJI 2023/2024 od 12 lutego 2024 r.- pdf

PLAN ZAJĘĆ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HR. A. FREDRY W NIENOWICACH

ROK SZKOLNY 2023/2024 (od 12 lutego 2024 r.)

 Dzień

tyg.

lp.

 

VIII

 

VII

 

VI

 

V

 

IV

3

2

1

0

Pon

1

2

3

4

5

6

7

8

10

10

17

16

12

16

K

16

F

JP

M

CH

WOS

GW

INF

EDB

12

12

13

17

16

K

16

S

JP

F

JA

M

CH

INF

DZ

WF

 

17

13

16

12

13

S

S

M

PLA

B

H

JA

WF

WF

16

17

12

10

S

B

M

H

JP

WF

 

13

16

10

13

S

JA

PRZ

JP

M

WF

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

JA

NZ

NZ

 

NZ

NZ

NZ

NZ

0

0

0

JA

0

0

 

 

Wt

1

2

3

4

5

6

7

17

17

16

10

13

13

S

M-r

M

CH

JP

JA

JN

WF

16

13

17

17

16

S

16

CH

JP

M

M-r

B

WF

MUZ

10

16

K

16

17

JP

M

INF

GW

R

12

12

10

S

12

12

12

M

G

JP

WF

MUZ

PLA

T

 

13

10

12

S

12

12

12

 

JA

JP

M

WF

MUZ

PLA

T

NZ

R

NZ

NZ

 

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

 

NZ

NZ

NZ

JA

NZ

 

0

JA

0

R

0

0

Śr

1

2

3

4

5

6

7

17

17

10

10

S

S

10

F

M

JP

JP

WF

WF

R

12

13

17

12

13

13

S

G

F

M

H

JN

R

WF

16

16

12

S

17

JP

JP

H

WF

M

 

13

12

13

17

10

JA

H

R

M

JP

10

10

16

16

12

JP

JP

M

R

H

 

NZ

NZ

NZ

JA

R

 

NZ

JA

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

JA

NZ

0

R

0

0

0

0

Cz

1

2

3

4

5

6

7

16

12

16

13

12

10

12

B

G

DZ

JA

H

R

WOS

13

16

12

12

13

S

13

JA

B

JP

JP

R

WF

JN

12

13

17

16

16

12

S

JP

JA

M

R

MUZ

G

WF

17

10

10

K

S

13

M

JP

JP

INF

WF

JA

 

10

17

13

K

S

JP

M

JA

INF

WF

 

NZ

NZ

NZ

NZ

JA

NZ

NZ

R

NZ

NZ

NZ

R

NZ

NZ

NZ

 

 

0

0

0

0

0

 

Pt

1

2

3

4

5

6

7

17

13

10

S

12

13

M

JA

JP

WF

H

JN

 

13

17

12

12

16

16

16

JA

M

G

H

JP

PLA

GW

16

10

13

10

17

T

JP- r

JA

JP

 

K

12

S

13

13

INF-r

GW

WF

JA

R

 WDŻ

10

16

S

16

10

JP- r

R

WF

PRZ

GW

WDŻ

NZ

NZ

NZ

NZ

 

 

 

NZ

NZ

R

NZ

 

R

NZ

NZ

NZ

NZ

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

35

 

36

 

28

 

28

 

27

23

23

23

26