Dzień Dobrych Uczynków

    Dobre uczynki to rzecz nie obca naszym dzieciom.? Jednak z okazji Światowego Dnia Dobrych Uczynków każdy starał się być bardziej miły i uczynny niż zwykle, a wszystkie dobre zachowania zostały spisane i zawisły na drzewach, których gałęzie z każdym rokiem, mamy nadzieję, będą rozrastały się kolejnymi miłymi gestami❤ Fotogaleria

Dołączyliśmy do kampanii

Szkoła Podstawowa w Nienowicach oficjalnie dołączyła do kampanii "Tydzień ulgi" bez sprawdzianów, odpytywania i zadań domowych. Wszyscy zasługujecie na tydzień wytchnienia! ? Wszystko to po to, aby obniżyć stres i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic i nauczycieli.

Powrót klas IV-VIII do szkoły

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

17 maja 2021 r. uczniowie klas IV - VIII wracają do szkoły w trybie  nauki hybrydowej, zaś od 31 maja 2021 rdo  nauki w pełni stacjonarnej.

Pandemia wymusiła na wszystkich dostosowanie się do zupełnie nowej i niestety niełatwej rzeczywistości. Nauka w trybie zdalnym trwała bardzo długo i wszyscy się do niej z konieczności przyzwyczaili. Planowany powrót do nauki stacjonarnej budzi wiele obaw o to, jak będzie ta najbliższa rzeczywistość szkolna wyglądała. Dzieci obawiają się odpytywania, sprawdzianów, kartkówek oraz sprawdzania zeszytów.  Nie to jest jednak naszym celem. Czas powrotu do szkoły wykorzystamy przede wszystkim na odbudowę relacji, integrację  i rozmowy. Mając świadomość, że powrót do stacjonarnych zajęć nie będzie łatwy, przystąpiliśmy do akcji „TYDZIEŃ ULGI”.

 Mam nadzieję, że nasze spotkanie w murach szkoły będzie dla całej naszej społeczności przyjemne i  pełne wzajemnego zrozumienia.

Harmonogram nauki hybrydowej w klasach IV - VIII

Data

Klasy  - zajęcia stacjonarne

Klasy -  zajęcia zdalne

17.05.2021r./ poniedziałek

8,7,6

4,5

18.05.2021r./wtorek

8,4,5

6,7

19.05. 2021r./środa

8,7,6

4,5

20.05. 2021r./czwartek

8,4,5

6,7

21.05. 2021r./piątek

8,7,6

4,5

24.05. 2021r./poniedziałek

8,4,5

6,7

25 – 27 maja 2021r./wtorek, środa , czwartek

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dla klas 1 - 7

 

28.05.2021r./piątek

6,7

8,4,5

Klasy 1-3 uczy się bez zmian, czyli  w systemie stacjonarnym.

Komunikat

Nauka w klasach 1-3

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki uczniowie klas 1-3 od 5 maja 2021 r. wracają do stacjonarnego systemu nauki.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

   Dzień 4 maja 2021 r. /wtorek/ jest wolny od zajęć dydaktycznych, co jest zgodne z kalendarzem ustalonym na bieżący rok szkolny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła zapewnia w tym dniu opiekę uczniom, których rodzice wcześniej zadeklarują chęć posłania dziecka do naszej placówki.

UWAGA ZMIANA !

    ORGANIZACJA  NAUCZANIA DLA KLAS I – III

OD 26  DO 30 KWIETNIA 2021 r.

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od  26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.  uczniowie  klas I-III będą się uczyć w systemie  hybrydowym.

            Harmonogram nauczania hybrydowego w dniach 26.04-30.04 2021 r.:

  • 26.04 – poniedziałek– kl. I – zajęcia stacjonarne, kl. II i III zajęcia zdalne ;
  • 27.04 – wtorek  - kl. II – zajęcia stacjonarne, kl. I i III zajęcia zdalne ;
  • 28.04 – środa - kl. III – zajęcia stacjonarne, kl. I i II zajęcia zdalne ;
  • 29.04 –czwartek  - kl. I – zajęcia stacjonarne, kl. II i III zajęcia zdalne ;
  • 29.04 – piątek - kl. II – zajęcia stacjonarne,  kl. I i III zajęcia zdalne ;

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów uczących się w danym dniu stacjonarnie.  Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia będą zorganizowane bez zmian. 

 Uczniowie klas IV -VIII nadal uczą się w systemie zdalnym.

Komunikat!

 

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – najmłodsi, czyli dzieci z oddziału przedszkolnego mogą wrócić na zajęcia stacjonarne do szkoły. Niestety pozostali uczniowie – klas 1-8, po przedłużeniu obostrzeń, nadal uczą się w trybie zdalnym.

Komunikat w sprawie naboru do oddziału przedszkolnego oraz klasy I SP

Drodzy Rodzice!

W dniu 29 marca 2021 r. zakończył się główny etap naboru do oddziału przedszkolnego oraz klasy I naszej szkoły. Komisja rekrutacyjna dokonała analizy wniosków i wstępnie zakwalifikowała 13 dzieci do oddziału przedszkolnego oraz 10 dzieci do klasy pierwszej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice zakwalifikowanych dzieci są zobowiązani do złożenia Potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub I klasy szkoły podstawowej. Druki są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły. Potwierdzenie woli proszę złożyć w najbliższym terminie. Można wypełniony skan dokumentu przesłać na adres e-mailowy szkoły.

Lista przyjętych dzieci zostanie zamieszczona na stronie szkoły po 16 kwietnia 2021r.

INFORMACJA O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIENOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

INFORMACJA O REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIENOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Potwierdzenie woli.docx

Matematyka z mBankiem

    Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu prowadzonego przez Fundację mBanku. Patronat nad nim objęła w szkole nauczycielka p. Iwona Wojciechowska. Założeniem projektu jest kształcenie umiejętności matematycznych poprzez zabawę, zagadki, niestandardowe wyzwania matematyczne, które zostały zgromadzone w tzw. escape roomach. By je opuścić, uczniowie będą musieli ściśle ze sobą współpracować i szukać dróg prowadzących do klucza. Zgodnie z programem przeprowadzone zostaną także warsztaty fotograficzne pt. "Matematyka jest wśród nas". Mamy nadzieję, że dzięki działaniom podjętym w projekcie uczniowie będą nie tylko kształcili swoje umiejętności matematyczne, ale także świetnie się bawili, zacieśniali więzi i uczyli się efektywnej współpracy w dążeniu do celu. 

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

    Z uwagi na wzrost zachorowań na Covid-19 od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas 1-3 będą uczyć się w trybie zdalnym, podobnie jak wszystkie pozostałe klasy. Decyzja ta podyktowana jest Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Informuję również, że:
– oddział przedszkolny pracuje bez zmian, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
– organizujemy nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły dla uczniów z różnym rodzajem niepełnosprawności;
– uczniowie klasy VIII mogą korzystać z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach;
– biblioteka szkolna będzie również czynna, zatem uczniowie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego mogą korzystać z jej zasobów.
                                                                                           Dyrektor Szkoły
                                                                                          Marta Jackowska

Podkategorie