Jednym ze sposobów uczenia się języków jest program eTwinning i platforma eTwinning Live. eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferując szkołom wsparcie, narzędzia oraz usługi. Nauczycielom eTwinning udostępnia też inne bezpłatne możliwości oraz stały rozwój zawodowy realizowany online. eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierającym edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe.

Nasza szkoła realizuje projekt „European Language Day”, w którym uczestniczy 62 szkoły partnerskie. Pani Ewelina Sawicka-Petynia jest koordynatorem projektu w szkole. Naszym hasłem projektu jest: Love (Miłość), Peace (Pokój), Tolerance (Tolerancja). Rysujemy na lekcjach języka angielskiego symbole Polski, piszemy krótkie informacje o sobie i swojej klasie, a następnie wysyłamy pocztą pocztówki z naszej okolicy do 20 wybranych wcześniej szkół partnerskich. Piszemy też listy w języku angielskim.  Otrzymaliśmy do tej pory kartki i listy od szkół z Austrii, Serbii, Niemiec, Litwy, Francji, Hiszpanii, Włoch, Łotwy, Anglii, Gwadelupy, Polski, Słowacji, Słowenii i Czech.

Miejscem, gdzie dzieje się prawdziwa magia jest TwinSpace; to bezpieczna platforma widoczna tylko dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. Na TwinSpace można też zapraszać uczniów, którzy mogą tam spotykać się i współpracować z rówieśnikami ze szkół partnerskich. Komunikujemy się tam  z kolegami i koleżankami w języku angielskim i tam też publikujemy efekty naszych działań.

https://live.etwinning.net/projects/project/196622

Więcej o naszym projekcie i programie eTwinning możecie poczytać na gazetce obok pracowni językowej w naszej szkole.