projekt aio   W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 ruszył projekt ALFA I OMEGA dla uczniów szkoły podstawowej, w ramach którego uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, ale i też mają możliwość rozwijać swe uzdolnienia w warsztatach tematycznych. Podzieleni na grupy pracują na:

- zajęciach wyrównawczych z j. angielskiego i matematyki, na których uczniowie mają możliwość uzupełnienia braków z danych przedmiotów i jednocześnie dobrze się bawić;
- kółku zainteresowań z informatyki, podczas którego uczniowie mogą rozszerzyć wiedzę z zakresu programów użytkowych i programowania;
-  kółku zainteresowań z dziennikarstwa, na którym dzieci tworzą artykuły do szkolnej gazetki "Młody dziennikarz";
-  kółku zainteresowań z przyrody w ramach którego uczniowie założyli między innymi rabatę kwiatową na terenie szkoły, zielnik z zasuszonych roślin uzbieranych na pobliskiej łące, akwarium, uczestniczą w zajęciach z orientacji w terenie, odbywają wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne po okolicznych miejscowościach zwracając uwagę na ich uwarunkowania przyrodnicze, czy też mogą zasmakować wędkowania podczas wyprawy nad pobliską rzekę;
-  kółku zainteresowań związanego z teatrem, gdzie uczniowie uczą się współpracy w małej grupie, odpowiedzialności za siebie i problem, który został przed nimi postawiony, zmierzają się z różnymi zadaniami aktorskimi, a przede wszystkim zgodnie z planem krok po kroku realizują plan pracy nad różnymi przedstawieniami, m.in.  pt. "Brzechwa dzieciom podpowiada, jak robić nie wypada", w ramach którego nie tylko opanowali role i teksty literackie, ale też wspaniale wcielili się w odgrywane postacie i przygotowali barwną scenografię.
     W ramach projektu szkoła została wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych, w tym mobilną szafę z laptopami i tablice interaktywną.
    Podczas drugiego tygodnia wakacji uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w półkolonii "Wakacje z nauką", podczas której dobrze się bawili i poznawali tajniki różnych przedmiotów tj. fizyki, chemii, biologii,  matematyki, ekologii i robotyki. Projekt zaplanowany jest na trzy semetry. Galeria zdjęć