Matematyka z mBankiem

   Szkoła Podstawowa w Nienowicach przystąpiła do projektu mBanku, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki. Fundacja mBanku towarzyszy nauczycielom  w ciekawym, innowacyjnym uczeniu matematyki zgodnie z przekonaniem,  iż stanowi ona fundament logicznego myślenia i jest drogą do postępu.

   Koordynatorką projektu "Detektywi na tropie przygody" była p. Iwona Wojciechowska, nauczycielka matematyki, zaś uczestnikami zajęć uczniowie klas 0-III. Program działań składał się z kilku części tematycznych i był dostosowany do planu pracy danej klasy, a sposób realizacji zagadnień oparto na zabawach i grach matematycznych mających na celu wzbudzenie u uczniów zainteresowania przedmiotem oraz naukę poprzez zabawę. Zajęcia miały formę zamkniętych "Escape roomów", które uczniowie mogli opuścić tylko po rozwiązaniu wszystkich łamigłówek prowadzących do odnalezienia klucza. W miarę rozwoju projektu zmieniał się jego zakres tematyczny oraz położenie pokojów zagadek: klasa - szkoła - podwórko. W programie zawarto też warsztaty fotograficzne pt. "Matematyka jest wśród nas" - praca z tabletami i telefonami.

   Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w projekcie, z zapałem rozwiązywała wszelkie zagadki i czerpała z tego przyjemność. Taki sposób spędzania czasu jest ciekawą alternatywą dla gier komputerowych, rozwija analityczne myślenie, kreatywność, zręczność i kojarzenie faktów. Warsztaty nie tylko pozwoliły na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy, ale przede wszystkim przywróciły zapał i chęć do działania, spowodowały inne spojrzenie na przedmiot. Uświadomiły także, iż matematyka jest nieodłącznym elementem życia. Uczniowie za zaangażowanie otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych i logicznych układanek. Szkoła zaś za udział w projekcie uzyskała granty, dzięki którym nauka stanie się atrakcyjniejsza i łatwiejsza. Fotogaleria