Komunikat

     Szanowni Rodzice!

    Od 16 marca mamy zupełnie nową i bezprecedensową sytuację w szkole. Niestety przerwa dwutygodniowa szybko minęła, a do szkoły dzieci nie wróciły, gdyż obecna sytuacja na to nie pozwala. W trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci i Wasze, ministerstwo przedłużyło o następne dwa tygodnie kwarantannę szkolną, co nie oznacza czasu bez nauki i obowiązków, jakie wiążą się z trwającym rokiem szkolnym. Nowe rozporządzenie MEN-u z dnia 20 marca określiło wyraźnie zakres obowiązków i zadań stawianych przed szkołą, w związku z nauczaniem i ocenianiem zdalnym.

    W celu dostosowania się do nowych wytycznych został opracowany plan zajęć, który jest poniżej opublikowany. Pragnę poinformować, iż obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa, toteż ogromna prośba do Was Rodzice, abyście dopilnowali, w miarę możliwości, by uczniowie we wskazanych godzinach uczestniczyli w zdalnych lekcjach, podczas których będą również oceniani.

    Ponadto pragnę poinformować, iż nauczyciele mogą kontaktować się z uczniami po obowiązkowych zajęciach na konsultacje indywidualne za pomocą wszystkich dostępnych komunikatorów. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy natury technicznej, prosimy o wyrozumiałość i pracę na zadanym materiale, celem utrwalania poznanych treści.

     Uczniowie klas I – III będą pod opieką swoich wychowawców, z którymi codziennie we wskazanych godzinach będą realizować materiał programowy za pośrednictwem wcześniej uzgodnionych z rodzicami komunikatorów. Proszę, aby najmłodsi uczniowie byli jak najczęściej wspierani przez Was Rodzice, gdyż zmiana sposobu nauki jest dla tych małych dzieci szczególnie trudna do zaakceptowania.

    Oprócz przedmiotów ujętych w planie zajęć, o uczniów zadbają na godzinach wychowawczych opiekunowie poszczególnych klas w uzgodnionych z dziećmi godzinach po zajęciach obowiązkowych. Podobnie o kondycję fizyczną uczniów zadbają nauczyciele wychowania fizycznego, którzy również po zajęciach ujętych w planie zajęć będą się z nimi kontaktować za pomocą dostępnych komunikatorów.

 

 Proszę o ostrożność w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 Marta Jackowska

 Plan lekcji na czas kwarantanny