Komunikat

Drodzy Rodzice i Uczniowie !

Zawieszenie przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć dydaktycznych nie oznacza przerwy feryjnej, toteż prosimy o zapoznanie się z wykazem zadań dla uczniów i dopilnowanie przez Rodziców, aby wszystkie polecenia były systematycznie wykonywane, gdyż będą podlegały sprawdzeniu po powrocie do szkoły.

Zadania:

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Język polski kl. 4, 6

Język polski kl. 5, 7, 8

Matematyka kl. 4, 5, 6, 7, 8

Język angielski kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Historia kl. 4,5,6,7 Geografia kl. 5,6 Wos kl. 8

Przyroda kl.4 Biologia kl. 6 i 7

Biologia kl.5 Chemia kl. 7 i 8

Język niemiecki kl.7, 8