W dniach 11 – 13 kwietnia 2024 r. odbyło się w Krynicy Zdroju  szkolenie dla dyrektorów i koordynatorów rejonu jarosławskiego Podkarpackiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.  W trzydniowych warsztatach uczestniczyły koordynator p. Joanna Brzoza i  z-ca dyrektora Marta Jackowska. Priorytetem wiodącym było podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z  podmiotami działającymi w innych sektorach. Różnorodność treści warsztatowych pozwoliła na wymianę doświadczeń, co jest niezwykle interesujące i pomocne  w codziennej pracy zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Ponadto indywidualne  konsultacje pozwoliły na wzbogacenie własnego warsztatu pracy i uzyskanie wielu cennych informacji w zakresie innowacyjności w polskim szkolnictwie. Niezwykle ważna podczas szkolenia była wspaniała atmosfera w grupie koordynatorów współpracujących  zarówno na terenie ośrodka, jak również w plenerze – czyli  na terenie Krynicy Zdrój oraz Muszyny. Serdeczne podziękowania kierujmy do organizatorów warsztatów  -  p. Teresy Krasnowskiej, Renaty Majkut -  Lotycz oraz Anny Sawickiej. Fotogaleria