Aktywność fizyczna, prawidłowe odżywianie i ich promocja w zdrowiu dzieci i młodzieży to temat II Podkarpackiej Konferencji  Naukowo – Szkoleniowej, w której 8 kwietnia 2024 r. uczestniczyły p. Joanna Brzoza i Marta Jackowska.
    W programie konferencji uwzględniono wystąpienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który  poruszył niezwykle ważny temat nadwagi i otyłości, będący jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. O systemowych i instytucjonalnych rozwiązaniach w w/w temacie rozważał dyrektor rzeszowskiej szkoły, który podzielił się swoimi doświadczeniami i praktycznymi radami, jak zachęcać dzieci i młodzież do aktywności na świeżym powietrzu bez względu na porę roku. Ponadto naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego  przedstawili najnowsze raporty o stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz nowych metodach  nauczania przy ławkach pozwalających uczniom pracować w klasie na stojąco, co daje zadowalające efekty w różnych wymiarach. Dużą rolę w promowaniu zdrowych nawyków żywieniowych i bardzo wskazaną aktywność fizyczną podkreślały w swoich wystąpieniach przedstawicielki „Sanepidu” prezentując efekty programów „Trzymaj formę” i „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Na zakończenie konferencji Wojewódzka Koordynator Szkół Promujących Zdrowie omówiła zagadnienie idei sprzyjającej zdrowiu, zaś o dobrych praktykach i doświadczeniach w realizacji przedsięwzięć zachęcających do aktywności fizycznej tak ważnej w życiu zarówno dzieci, jak i młodzieży opowiedziała koordynator z Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu.  
    Tematyka konferencji dotyczyła bardzo niepokojących danych o sprawności fizycznej młodego pokolenia, toteż omówione dobre praktyki zachęcające już najmłodsze dzieci do aktywności na świeżym powietrzu i zdrowego odżywiania się są niezbędne do realizacji  w każdej, a więc i naszej placówce. Fotogaleria