14-15 zakonczenieUroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się o godz. 8:00 Mszą Świetą 26 czerwca 2015 roku. Nastepnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej gdzie pan dyrektor Jan Kojder podziękował nauczycielom, wychowawcom oraz uczniom za wspólnie spędzony rok oraz trud włożony w tegoroczną edukację. Dyrektor podziękował także rodzicom uczniów szczególnie zaangażowanym w życie szkoły i pomocnym w realizacji różnych zadań wychowawczych. Następnie dyrektor wręczył nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Po rozdaniu nagród, uczniowie klasy trzeciej gimnazjum przedstawili prezentację na zakończenie szkoły pt. "10 lat minęło" . Nastąpiło także uroczyste przekazanie sztandaru szkoły. Po części oficjanej wychowawcy klas rozdali świadectwa swoim uczniom. Galeria zdjęć