" Za tę wolność...."🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Nie ma nic cenniejszego dla Narodu, jak życie w wolnym kraju, bez lęku o codzienność, o swobodne wyrażanie myśli, kultywowanie tradycji ludowych i patriotycznych 🤍❤️

Święto Niepodległości i związane z nim wspomnienia trudnych dziejów naszej Ojczyzny szczególnie uświadamia nam wagę wolności. Drogę wieloletniej walki o powrót na mapy Europy Polski przypomnieli w montaż słowno-muzycznym uczniowie klasy szóstej i piątej. 🎶🎵🇵🇱Pieśni narodowe malowały słowem trud żołnierskiej niedoli, ale i wielkie ich bohaterstwo

Kwintesencją akademii był hymn Marka Bałata "Wolność- Te Deum".

W mowie skierowanej do młodzieży p. Dyrektor uświadomiła, jak my dzisiaj możemy wyrażać swój patriotyzm i jak go bronić.🤍❤️Święto Odzyskania Niepodległości