DSC8417W ramach Projektu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzono modernizację oddziału przedszkolnego w Nienowicach. Został on wyposażony nie tylko w nowe meble i sprzęty dostosowane do potrzeb dzieci, ale również różnorodne materiały i środki dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, zabawki. Dzięki temu wzbogacono ośrodek zabawy, ośrodek biblioteczny, ośrodek ekspresji, ośrodek rozwijania zdolności matematycznych, słownikowo-językowych, ośrodek muzyczny, budownictwa, malarski. Dużą radość dzieciom sprawiły siedziska i pufy do ośrodka odpoczynku i wyciszenia, tak potrzebne szczególnie młodszym dzieciom, po chwilach wzmożonej aktywności. Przybory i materiały papiernicze posłużą wzbogaceniu zajęć plastyczno-technicznych. Sala przedszkolna przyciąga nowoczesnym wyposażeniem i wyglądem, jest przyjazna i bezpieczna dla dzieci ku zadowoleniu rodziców i nauczycieli.

     Zdjęcia