Rada rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący:                Jolanta Gnaś          

Z-ca Przewodniczącego:    Maria Farbaniec

Skarbnik:                            Monika Dec