Kalendarz roku szkolnego 2019/20

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:

23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r.

3. Ferie zimowe:

13 - 26 stycznia 2020 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:

9 - 14 kwietnia 2020 r.

5. Egzamin ósmoklasisty:

 • język polski:

... kwietnia 2020 r.

 • matematyka:

... kwietnia 2020 r.

 • język obcy:

... kwietnia  2020 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

                                               26 czerwca 2020 r.

8. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018:

31 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Dla szkoły podstawowej:

 • 20 marca 2020 r.
 • ... kwietnia 2020 r.
 • ... kwietnia 2020 r.
 • ... kwietnia 2020 r.
 • 4 maja 2020 r.
 • 8 maja 2020 r.
 • 1 czerwca 2020 r.
 • 12 czerwca 2020 r.