szkola z zewnatrz    Zespół Szkół im. hr. Aleksandra Fredry w Nienowicach jest najmłodszą placówką oświatową na terenie Gminy Radymno. Funkcjonuje dopiero czternasty rok. Szkołą zarządza dyrektor Jan Kojder, pracuje w niej 17 nauczycieli, 2 katechetów (religii katolickiej i prawosławnej), pedagog, higienistka, 5 pracowników obsługi.

    W roku szkolnym 2014/2015 naukę rozpoczęło 153 uczniów, w tym: 16 w oddziale przedszkolnym, 87 w szkole podstawowej i 50 w Gimnazjum. Znaczną część stanowią uczniowie dojeżdżający z Sośnicy Brzeg, Grabowca, Stubienka i Baryczy.
    szkola1

    Szkoła mieści się w pięknym budynku, posiada do dyspozycji uczniów 10 sal lekcyjnych, świetlicę, kuchnię, bibliotekę, sklepik, 2 pracownie komputerowe z podłączeniem do internetu, internetowe centrum obsługi multimedialnej współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej oraz salkę korekcyjną.

 

    Na placu szkolnym znajdują się boiska sportowe do gry w piłkę nożną i siatkową. Na początku roku szkolnego 2013/2014 oddana została do użytku nowoczesna sala gimnastyczna. W pracowni odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele chętnie korzystają z multimedialnych programów edukacyjnych i internetu.

 

   Na terenie szkoły funkcjonuje sklepik, którego dochody przeznaczone są na upiększanie i dekorowanie korytarzy. Możemy pochwalić się także bogato wyposażoną biblioteką. Nauczyciele-opiekunowie biblioteki często organizują kiermasze taniej książki. Uzyskane w ten sposób dochody przeznaczają na zakup lektur i nowości wydawniczych z różnych dziedzin.
    szkola2

    W Zespole Szkół prowadzona jest nauka następujących języków obcych: języka niemieckiego, języka angielskiego i języka ukraińskiego dla mniejszości narodowej i chętnych uczniów. Ponadto nasi uczniowie mają możliwość podnoszenia wiedzy i rozwoju swoich talentów podczas licznych zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli społecznie. Kółka z matematyki, fizyki, języka niemieckiego, historii, geografii organizowane są dla uczniów zdolnych, ambitnych a także dla tych, którzy mają trudności w uczeniu się.

 

    szkola3Wychowankowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych, plastycznych, muzycznych, olimpiadach i zawodach sportowych. Godnie reprezentują szkołę, odnosząc sukcesy.