Grono pedagogiczne

 

Bronowska Edyta

pedagog, język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie

Brzoza Joanna

wychowanie fizyczne, przyroda

Jackowska Marta

język polski

Kilar Elżbieta

wychowanie przedszkolne

Koralewicz Renata

nauczanie zintegrowane, technika

Kud Magdalena

matematyka

Lisańczuk Józef

wychowanie fizyczne, chemia, biologia,

edukacja dla bezpieczeństwa

Majewska-Baran Ewa

nauczanie zintegrowane, technika

Michalewska Dorota

nauczanie zintegrowane, muzyka, plastyka, biblioteka

Putko Andrzej

język ukraiński

Sagan Beata

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

Sawicka-Petynia Ewelina

język angielski

Soja Ireneusz

fizyka

Stecyk Magdalena

język polski, muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

ks. Tomoń Józef

religia rzymskokatolicka

ks. Bazyl Zabrocki

religia prawosławna