Nauka zdalna – ważne informacje!

1. Zgodnie z wytycznymi MEiN zawartymi w Rozporządzeniu  z dnia 14.12.2021 r. poz.2301 -  uczniowie kl. I-VIII od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r. przechodzą na zdalne nauczanie. Prowadzenie zajęć on-line będzie odbywać się według zasad przyjętych w ubiegłym roku szkolnym. Obowiązującym narzędziem komunikacyjnym jest platforma Microsoft Teams.

2. Proszę, aby wszyscy uczniowie na czas zdalnego nauczania zabrali ze szkoły podręczniki oraz ćwiczenia, a także wypożyczyli lektury z biblioteki.

3. Oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie. Powrót dzieci z zerówki do szkoły w dniu 3 stycznia 2022 r.

4. Jeżeli rodzice nie są w stanie zapewnić opieki domowej dzieciom klas 1-3, mogą wnioskować o organizację zajęć świetlicowych. W razie potrzeby zorganizowania takiej opieki prosimy o kontakt z wychowawcą i złożenie stosownego, pisemnego wniosku.

5. Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą się uczyć na terenie szkoły.

6. Przypominam, iż dzień 7 stycznia 2022 r. - zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dyrektor szkoły

Marta Jackowska