Gościliśmy w naszej szkole pracownicę Caritas Polska, które niezwykle ciekawie i obrazowo przybliżyła założenia i działalność organizacji.😊 Młodzież poznała szeroki wachlarz pomocy jakiej udzielałają wolontariusze w Polsce i na świecie. Skąd pozyskują środki i kogo otaczają swą opieką. Dowiedziała się na czym polega mały i duży wolontariat. Jak sama może okazać wsparcie potrzebującym ludziom.🫶 Spotkanie było niezwykle pouczające i być może zaowocuje w przyszłości chęcią działalności charytatywnej, niesienia wsparcia osobom ubogim, potrzebującym, wykluczonym ze społeczeństwa, chorym czy samotnym. Fotogaleria