Niezwykle miło było nam gościć czcigodnego Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego Adama Szala, który przy okazji wizytacji parafii odwiedził naszą placówkę.😇 Serdeczne powitanie przez p. Dyrektor oraz gromki śpiew młodzieży, a także moc życzliwych słów ze strony Księży okraszonych wierszem i kwiatami wręczonymi przez przedstawicieli społeczności szkolnej spotkały się z uznaniem ze strony Ekscelencji. Arcybiskup nawiązał dialog z młodzieżą, udzielił wiele cennych wskazówek i przypomniał o podstawowych zasadach wiary, wartościach, które należy kultywować na co dzień. Uwieńczeniem była wspólna modlitwa, po której Metropolita pobłogosławił zebranych, a uczniowie na koniec tego krótkiego, ale niezwykle bogatego duchowo spotkania pięknie zaśpiewali "Barkę".🥰 Fotogaleria