Za nami drugi tydzień na drodze do tytułu "Mocarzy Żywienia".🍏 Pierwszego młodzież poznała źródła zaopatrzenia ludzi w żywność, drugi zaś upłynął pod znakiem Mocy niemarnowania żywności. W związku z tym dzieci dowiedziały się o sposobach postępowania zapobiegającym marnowaniu żywności w gospodarstwach domowych, potrzebie jej szanowania, odpowiedniego przechowywania, racjonalnego zakupu oraz zagospodarowywania pozostałych resztek.
Uczniowie obejrzeli filmik tematyczny, wysłuchali pogadanki oraz podzielili się swą wiedzą i doświadczeniem w ramach dyskusji.🙋 Ponadto czynnie zaangażowali się w szerzenie zdobytej wiedzy wykonując przydzielone zadania, których efekty zostały wyeksponowane na wystawce poświęconej projektowi. Klasa pierwsza stworzyła krzyżówkę, której celem było zwrócenie uwagi na poszanowanie chleba🍞 , a także podkreśliła wagę witamin , ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.🍍🍌 Czwarto i piątoklasiści obejrzeli filmik informujący o tym, jak nie marnować żywności i rozwiązali krzyżówkę tematyczną. Uczniowie klasy drugiej przygotowali pyszny koktajl z bananów i jabłek.🍌🍏
Efektem podjętych działań było uświadomienie młodzieży wpływu zmarnowanej żywności na środowisko naturalne, klimat , a także na budżet domowy w wyniku nieprzemyślanego , nadmiernego jej zakupu.🌱🌱🌱Fotogaleria