👩‍🎓📖”Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”📖👨‍🎓 Wisława Szymborska
Czytać każdy może, ważne, żeby chciał. 14 grudnia 2023 r. do biblioteki szkolnej zostali zaproszeni nasi pierwszoklasiści.📚📖📕🎓 Podczas spotkania p. bibliotekarki dokonały uroczystego pasowania dzieci na czytelników naszej biblioteki. Uczniowie wzięli udział w konkursie i wykazali się wspaniałą znajomością wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy oraz baśni H. Ch. Andersena. Najmłodsi czytelnicy otrzymali książkowe prezenty i wykonali samodzielnie piękne zakładki do książek. Wszyscy zostali „koronowani” na czytelników. Gratulujemy pierwszakom i zapraszamy do jak najczęstszego odwiedzania biblioteki, mając nadzieję, że nikomu nie zabraknie „wiernego przyjaciela” w postaci ciekawej książki. Fotogaleria