Klasa 1

Zadania do wykonania przez dzieci w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych dla klasy 1:

Edukacja polonistyczna:

Zeszyt ćwiczeń „ Literki duże i małe bohaterki” od str. 4 do 15

„Ortografia na szóstkę „ od str. 2 do 6

„Elementarz odkrywców”  Podręcznik czytamy co dziennie po 30 min!!!!! Wybraną czytankę przepisujemy do zeszytu w linie.

„Elementarz odkrywców”  ćwiczenia od str.27 do 37

Edukacja matematyczna:

„Elementarz odkrywców”  Matematyka ćwiczenia od str. 20 do 34 bez str. 25-28

 „Elementarz odkrywców”  Matematyka książka str.16 zad 1,2  str. 17 zad 1,2,3 str. 18 zad 2 ,3 str. 19 1,2,3,4,5 rozwiązujemy i przepisujemy do zeszytu  w kratkę.

Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie w pamięci !!!!

Dzień odkrywców od str. 44 do 49

Powodzenia!!!!