Klasa 2

Zadania dla klasy II.

12 marca 

edukacja polonistyczna : (to było zadanie domowe) ćw. 3 i 4 s.27

13 marca

edukacja polonistyczna: przeczytać wiersz  w podręczniku na s. 23,

wykonać  w ćwiczeniach zadania na s. 28,29,30

16 marca

edukacja matematyczna:  wykonać w ćwiczeniach zadania na s. 10,

edukacja polonistyczna: przeczytać w podręczniku tekst ze s.24 i 25, wykonać  w ćwiczeniach zadania ze s. 31,32,33

plastyka: Narysuj na kartonie wybrany z ćw. 3 s. 32 strój, który ci się najbardziej podoba.

17 marca wtorek

edukacja polonistyczna : Dzień odkrywców s.34,35 w ćwiczeniach,

edukacja matematyczna:  wykonać ćwiczenia na s. 11

18 marca środa

edukacja polonistyczno-przyrodnicza: wykonać  w ćwiczeniach zad. 1 i 2, następnie przeczytać w podręczniku tekst ze s.28,29 "W marcu jak w garncu" i wykonać  w ćwiczeniach zadania 3,4,5  na s. 37                   

Na kartce z bloku  narysować i wypełnić kalendarz pogody według wzoru z ćw. 2 s.36 na 3  kolejne dni,

edukacja matematyczna:  wykonać w ćwiczeniach zadania na s. 12

19 marca czwartek

edukacja polonistyczna: przeczytać w podręczniku tekst "Chlapacze"  ze s.31,32, porozmawiać z rodzicami o przyczynach chorób i o sposobach zapobiegania zachorowaniom, wykonać zadania w ćwiczeniach s. 38,39,40,41.

20 marca piątek

edukacja matematyczna: wykonać w ćwicz. zad. na s. 13,14, 15 powtarzać tabliczkę mnożenia z rozszerzeniem do 50.

Potyczki ortograficzne- uzupełnić, jeśli ktoś nie ma do s.48 oraz s. 49 i 50.