Język angielski kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

KL .1 Dział 5 Zeszyt Ćwiczeń str. 49, 50

KL.2  Dział 5 zeszyt ćwiczeń str. 50, 51, 84

KL.3  Dział 4 zeszyt ćwiczeń str. 46, 82, 83

KL.4 Dział 6 słownictwo 6.1 Czynności dnia codziennego str. 89,  dni tygodnia 6.3 str. 89;

- zeszyt ćwiczeń str.50

KL.5 Dział 6 słownictwo: 6.1 zawody str. 89, prace domowe 6.5 str. 89;

- zeszyt ćwiczeń str.50, str. 57 zadanie 1,2;

KL.6 Dział 6, słownictwo 6.1,

- zeszyt ćwiczeń str. 50, str. 56 zadanie 1 i 2;

KL.7

- słownictwo- 7.3, 7.5 (str.91)

- zeszyt ćwiczeń str. 84;

W zeszycie proszę ułożyć 10 zdań (stopniowanie przymiotników) np.

  1. I’m a tall girl.

Eva is taller than Adam.

Kasia is the tallest girl in the class.

 

 

KL.8

- Podręcznik str. 82 writing Na podstawie informacji i zadań 1,2,3 proszę w zeszycie napisać zadanie 4 .

- Proszę pobrać aplikację na telefon quzilet.com lub wykonać zadania na komputerze (link poniżej)

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets

- Słownictwo jest tam podzielone działami z podręcznika: proszę wykonać zadania i powtórzyć słownictwo z tej aplikacji quizlet dział 1 CZŁOWIEK.