Historia kl. 4,5,6,7 Geografia kl. 5,6 Wos kl. 8

Historia klasa IV

Proszę uzupełnić ćwiczenia s. 56- 57, lekcja 17

  1. 58- 59, lekcja 18

 

Historia klasa V

Proszę przeczytać lekcję 21 Feudalna Europa s. 114 -118 i wykonać w zeszycie zad. 1-9

Geografia klasa V

Ćwiczenia – dział 4. Lekcja 1 Pogoda a klimat

 

Historia klasa VI

Ćwiczenia lekcja 23 s. 74-76

Ćwiczenia lekcja 24 s. 77-81

Geografia klasa VI

Lekcja 1 dział 4 Temat Rolnictwo Danii i Węgier – przeczytać i wykonać ćw. 1,2,3 s. 103

 

Historia Klasa VII

Proszę przeczytać temat 27, s. 196- 201 i wykonać w zeszycie zad. 1-2 s. 197;

Zad. 3-4, s. 198

Zad. 5,6,7 s. 199

 

Wos Klasa VIII

Przeczytać temat 7 Media i opinia publiczna s. 158-161; wykonać ćw. 1-5 s. 162