Klasa 3

Szanowni Rodzice  proszę, aby w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych dzieci wykonały następujące zdania.

Potyczki ortograficzne     str. 27 - 47

Język  polski

Podręcznik  str. 30 – 41

Naucz się pięknie czytać i opowiadać czytanki. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.

Ćwiczenia  str. 34 – 47  Jeżeli będzie polecenie wykonaj w zeszycie to napisz numer strony i zadania, które wykonujesz.

Matematyka

Podręcznik s. 16 – 22  Rozwiąż zadania, a te które chcesz zapisz w zeszycie, zaznaczając numer strony i zadania.

Ćwiczenia str. 18 -  26   Jeżeli będzie polecenie, żeby wykonać w zeszycie to napisz numer strony i zadania, które wykonujesz.