Język polski kl. 5, 7, 8

Język polski

kl. V
1. Wypowiedzenia pytające, rozkazujące, oznajmujące. - ćwiczenia str. 112
2. Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte. ćw. str. 83
3. Pisownia wyrazów z ,,ż, rz, ch, h" - ćw. str 83
4. Jaki utwór nazywamy bajkę?
- przeczytać bajki ( podręcznik str. 223-225)
- zapisać w zeszycie definicję bajki z podręcznika, przyswoić
- wypisać z bajek bohaterów i nazwać przypisane im cechy oraz wypisać lub sformułować morał
- wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 88
5. Czytamy lekturę.

kl. VII
1. Proszę przeczytać lekturę ,, Pan Tadeusz" A.Mickiewicza.
2. Utrwalić części mowy.
3. Utrwalić części zdania.
podręcznik - str.225, ćwiczenia- str. 80
4. Rodzaje rymów ( podręcznik str.234 - nauczyć się)
ćwiczenia -str.84 ; wykonać zadania
5. Pisownia partykuły ,,nie" z różnymi częściami mowy ( podręcznik str. 244- nauczyć się,ćwiczenia str. 86- wykonać)

kl. VIII
POWTARZAMY DO EGZAMINU!

PIĄTEK:
1. ,,Pan Tadeusz" - A.Mickiewicz
a) gatunek literacki
b) czas akcji, tło historyczne
c) miejsce akcji
d) wyjaśnienie tytułu
e) przypomnieć sobie kim byli:
- Sędzia Soplica
- Jacek Soplica
- Tadeusz Soplica
- Stolnik Horeszko
- Ewa Horeszko
- Zosia Horeszkówna
- Hrabia Horeszko
- Telimena
- Gerwazy Rębajło
Jakie relacje łączyły bohaterów?
f) Opisać w co najmniej 10 zdaniach dzieje niespełnionej miłości Jacka Soplicy do Ewy Horeszkównej na tle konfliktu Jacka ze Stolnikiem.

PONIEDZIAŁEK:
1. Zrobić co najmniej 10-cio zdaniowe notatki na tematy:
a) Obraz polskiej szlachty oraz tradycje i obyczaje szlacheckie na przykładzie Soplicowa (uczty, polowania, przygotowanie potraw - bigosu, grzybobranie) Sędzia jako strażnik tradycji.
b) Miłość spełniona na przykładzie Tadeusza i Zosi
c) Rola przyrody polskiej w utworze na przykładach 
d) Przemiana Jacka Soplicy (co najmniej 20 zdań)

WTOREK:
1. ,,Stepy akermańskie" - A. Mickiewicz
- treść
- budowa sonetu, rodzaj literacki
- motyw podróży, tęsknoty za ojczyzną
- środki artystyczne w tym utworze: metafora, ożywienie, wykrzyknienie, oksymoron, pytanie retoryczne, epitet, porównanie, onomatopeja
2. Śmierć Pułkownika - A. Mickiewicz 
- treść
- tło historyczne, bohater utworu, rodzaj literacki, gatunek
- motywy : patriotyzmu, odwagi, poświęcenia
- środki artystyczne w utworze: epitety, metafora, porównania, wykrzyknienia, pytania retoryczne
3. ,,Reduta Ordona" - A. Mickiewicz
- treść
- tło historyczne, bohater, gatunek, rodzaj literacki, rodzaj narracji
- motywy: patriotyzmu, poświęcenia, odwagi, honorowej śmierci
- środki artystyczne (jak wyżej + onomatopeje, apostrofa, uosobienie)
PROSZĘ ZROBIĆ KRÓTKIE NOTATKI W OPARCIU O POWYŻSZE WYTYCZNE!!!

ŚRODA:
Powtórzyć wiadomości z zakresu części mowy (podręcznik str. 338-345)

CZWARTEK:
Powtórzyć wiadomości z zakresu części zdania (podręcznik str. 345-350)

PIĄTEK:
,,Opowieść wigilijna" - Charles Dickens
- przypomnieć sobie treść, gatunek, rodzaj literacki
- opisać Ebenezera Scrooge'a pod kątem przemiany wewnętrznej (co najmniej 20 zdań)
- przemyśleć lekturę pod kątem motywów: chytrości i żądzy posiadania, braku uczuć, wzgardy dla ludzi ubogich, słabych, samotności i starości, miłości niespełnionej - utraconej, wędrówki - podróży, sensu życia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK:
1.,,Quo Vadis" - H. Sienkiewicz 
a) gatunek, rodzaj literacki, tło historyczne, wyjaśnienie tytułu
b) przypomnieć kim byli:
- Ligia
- Ursus
- Petroniusz
- Neron
- Chilon Chilonides
- Glaukus
- Marek Winicjusz
- Pomponia Grecyna i Aulus Plaucjusz
- Tygelin
- Św. Piotr
- Eunice
c) Historia miłości Ligii i Winicjusza, przemiana Marka (notatka co najmniej 20 zdań)
d) opisać w kilku zdaniach motywy: władzy, zbrodni i kary (na przykładzie Nerona, a także patrycjuszy nad niewolnikami), wiary, miłości Boga, śmierci, cierpienia (na przykładzie chrześcijan), winy i odkupienia (na przykładzie Chilona), dobra i zła, konfliktu wiary, idei (na przykładzie świata pogan i świata chrześcijan)

ŚRODA:
1. ,, Żona modna" - I. Krasicki
- treść, rodzaj, gatunek literacki, cechy satyry, ironia
- karykaturalne przedstawienie głównych bohaterów pana Piotra i jego żony
- omówienie motywów w satyrze: miłości nieszczęśliwej, chciwości, głupoty, upadku (na przykładzie Piotra), nieczułości, wyrachowania, egoizmu, bezmyślnego podążania za modą, braku szacunku dla tradycji, tego co polskie (na przykładzie żony)

POLECAM ZAKUPIENIE REPETYTORIUM Z WYDAWNICTWA "GREG".  Wszystkie informacje na powyższe zagadnienia były omówione i opracowane w formie notatek w zeszytach przedmiotowych na zajęciach w klasie VII.