Tasks for Sprawdzian Szóstoklasisty

Termin Sprawdzianu Szóstoklasisty 2016

- 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

CZĘŚĆ 1 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI.

W niektórych zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych - samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.

CZĘŚĆ 2 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Będzie to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. We wszystkich zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. (Wszystkie zadania są zamknięte).
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.

Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1, a częścią 2 będzie krótka przerwa na odpoczynek.

W zadaniach zamkniętych uczeń - spośród kilku odpowiedzi - wskazuje jedną poprawną, np.

  • spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania - wybiera jeden
  • spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe
  • najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np.

  • odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza
  • pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem
  • rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania

Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Przydatne linki do stron informujących o Sprawdzianie Szóstoklasisty z języka angielskiego wraz z zadaniami:

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli (materiały dla uczniów i nauczycieli)

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/2013-07-27-11-38-36/99-sprawdzian-2015/255-jezyk-obcy-nowozytny-jezyk-angielski (arkusze)

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/probny-sprawdzian/88-sprawdzian/432-jezyk-obcy-nowozytny-jezyk-angielski-em (arkusze próbne)

https://www.egis.com.pl/?m=page&id=370 (arkusze z nagraniami)

http://www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/78-test-szostoklasisty-jezyk-angielski-probny-nr-1.html (testy on-line)