Proverbs

proverb

A proverb (from Latin: proverbium) is a simple and concrete saying, popularly known and repeated, that expresses a truth based on common sense or the practical experience of humanity. They are often metaphorical. A proverb that describes a basic rule of conduct may also be known as a maxim.

proverb1

PROVERBS TRANSLATION
A bad excuse is better than none. Zła wymówka jest lepsza niżżadna.
A bad workman blames his tools. Kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.
A bird in the hand is worth two in the bush. Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
Actions speak louder than words.
Czyny mówią głośniej niż słowa.
A lie has no legs.
  Kłamstwo ma krótkie nogi.
All's well that ends well. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

An eye for an eye and a tooth for a tooth.

Oko za oko, ząb za ząb.

Bad news travels fast.

Złe wieści szybko się rozchodzą.
Beauty is only skin deep. Nie szata zdobi człowieka.
Be to yourself as you would to your friend. Bądź dla siebie takim, jakim byłbyś dla przyjaciela.
Better late than never. Lepiej późno niż wcale.
Boys will be boys. Chłopcy zawsze będą chłopcami.

Clothes do not make the man.

Nie szata zdobi człowieka.

Constant dropping wears away a stone.

Cicha woda brzegi rwie.

Curiosity killed the cat.

Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

Early bird catches the worm.

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
East or West home is best. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
It is a double pleasure to deceive the deceiver. To podwójna przyjemność oszukać oszusta.
It is a wise talker who knows when he has nothing to say.          Mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.
It is never late to learn. Człowiek uczy się przez całe życie.
It is no use crying over spilt milk. Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.
It never rains but it pours. Nieszczęścia chodzą parami.
One man`s meat is another man`s poison. Co kraj to obyczaj.
One swallow doesn`t make a summer. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Honesty is the best policy.

Uczciwość popłaca.
The early bird catches the worm.        Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
The end justifies the means. Cel uświęca środki.
There is no accounting for tastes. Są gusta i guściki.
Time is a great healer. Czas leczy rany.
To be or not to be! That is the question! Być albo nie być! Oto jest pytanie!
Too many cooks spoil the broth.          Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść.
Truth is stranger than fiction; fiction has to make sense.          Prawda jest dziwniejsza od fikcji; fikcja musi mieć sens.
When the cat's away the mice will play.            Kota nie ma, myszy harcują.
Where there is a will there`s a way.         Dla chcącego nic trudnego.
When in Rome do as the Romans do. Kiedy wejdziesz między wrony zaczniesz krakać tak jak one.