Zajęcia dodatkowe

Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2018/2019

Bronowska Edyta 

konsultacje pedagogoga

środa -6 lekcja

Brzoza Joanna

zajęcia sportowe kl. 4-5

poniedziałek - 15.00-16.00

czwartek -14.30-15.30

Józef Lisańczuk

zajęcia sportowe kl. 6-7

wtorek - 16.00-17.00

czwartek -16.00-17.00

Jackowska Marta

kółko polonistyczne

wtorek- 5 lekcja

Kud Magdalena

kółko matematyczne

środa - 7 lekcja

Sabina Szewczyk

kółko czytelniczecze dla kl 3 SP

środa - 5 lekcja

Magdalena Stecyk

zajęcia wyrównawczedla kl 6 SP

poniedziałek - 8 lekcja

Plan lekcji 2018/2019 ważny od 28 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

IIIg

 

VIII

 

VII

 

VI

 

V

 

IV

 

3

 

2

 

1

 

0

 

 

 

Pn

1

2

3

4

5

6

7

8

fiz

mat

j.pol

hist

j.ang

e.bezp

w-f

 

j.pol

fiz

j.niem

mat

biol

rel

inf

w-f

j.niem

j.pol

fiz

biol

dor.z

w-f

j.ang

rel

mat

hist

j.pol

j.ang

rel

w-f

przyr

 

j.ang

j.pol

hist

w-f

geog

inf

rel

hist

j.ang

w-f

j.pol

mat

N

N

w-f

N

N

N

N

j.ang

N

N

N

N

N

N

N

0

0

0

rel

0

 

 

 

 

Wt

1

2

3

4

5

6

7

biol

j.pol

mat

w-f

rel

tech

 

mat

j.pol

w-f

rel

hist

j.ang

wos

rel

w-f

j.pol

hist

j.ang

mat

muz

j.ang

w-f

rel

j.pol

j.pol

 

j.pol

rel

biol

mat

 

przyr

mat

j.ang

rel

g-w

j.pol

rel

w-f

N

N

 

N

rel

N

N

 

N

N

rel

N

N

0

j.ang

0

0

0

 

 

 

 

Śr

1

2

3

4

5

6

7

j.ang

w-f

j.pol

j.niem

geog

mat

plast

fiz

j.pol

mat

chem

j.niem

e.bezp

wdż

mat

fiz

chem

j.pol

j.pol

geog

w-f

inf

j.ang

j.pol

mat

przyr

plast

w-f

j.pol

hist

g-w

geog

j.ang

w-f

j.pol

mat

muz

w-f

plast

N

N

N

N

N

N

j.ang

N

N

N

N

N

0

0

0

j.ang

0

 

 

 

Cz

1

2

3

4

5

6

7

chem

j.pol

hist

mat

w-f

rel

tech

mat

hist

j.pol

biol

j.ang

w-f

wos

j.pol

chem

biol

j.ang

hist

inf

mat

hist

przyr

mat

g-w

j. pol

 

j.pol

tech

muz

w-f

mat

mat

plast

j.ang

mat

w-f

j.pol

rel

tech

N

rel

j.ang

N

N

N

N

rel

N

N

N

j.ang

N

rel

N

0

0

0

0

0

 

 

 

Pt

1

2

3

4

5

6

7

j.ang

mat

j.pol

j.niem

g-w

muz

 

geog

j.ang

chem

mat

j.pol

w-f

g-w

j.pol

j.niem

geog

w-f

mat

g-w

plas

mat

j.pol

muz

w-f

tech

wdż

j.pol

w-f

mat

j.ang

wdż

przyr

inf

w-f

j.pol

 

N

N

j.ang

w-f

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

0

0

0

0

0

 

 

33

36

36

30

28

26

23

24

24

25

 

Tasks for Sprawdzian Szóstoklasisty

Termin Sprawdzianu Szóstoklasisty 2016

- 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

CZĘŚĆ 1 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI.

W niektórych zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych - samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.

CZĘŚĆ 2 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Będzie to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. We wszystkich zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. (Wszystkie zadania są zamknięte).
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.

Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1, a częścią 2 będzie krótka przerwa na odpoczynek.

W zadaniach zamkniętych uczeń - spośród kilku odpowiedzi - wskazuje jedną poprawną, np.

  • spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania - wybiera jeden
  • spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe
  • najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np.

  • odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza
  • pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem
  • rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania

Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Przydatne linki do stron informujących o Sprawdzianie Szóstoklasisty z języka angielskiego wraz z zadaniami:

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli (materiały dla uczniów i nauczycieli)

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/2013-07-27-11-38-36/99-sprawdzian-2015/255-jezyk-obcy-nowozytny-jezyk-angielski (arkusze)

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/probny-sprawdzian/88-sprawdzian/432-jezyk-obcy-nowozytny-jezyk-angielski-em (arkusze próbne)

https://www.egis.com.pl/?m=page&id=370 (arkusze z nagraniami)

http://www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/78-test-szostoklasisty-jezyk-angielski-probny-nr-1.html (testy on-line)

Grammar

GRAMMAR

Lista czasowników nieregularnych w języku angielskim

I forma
bezokolicznik (infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
Tłumaczenie
arise arose arisen        pojawić się
awake awoke awoken        obudzić
be (am/is/are) was, were been        być
bear bore borne      znosić, udźwignąć coś, żywić (urazę)
beat beat beaten      bić
become became become      stawać się, zostawać kimś/czymś
begin began begun      zaczynać
bend bent bent    zginać, nachylać
bet bet bet    zakładać się, obstawiać
bind bound bound    wiązać, złączyć, oprawić (książkę)
bite bit bitten    ugryźć
bleed bled bled    krwawić
blow blew blown wiać, dmuchać
break broke broken łamać, pękać, rozbić, tłuc
breed bred bred hodować, wychować, rozmnażać się
bring brought brought przynosić, przyprowadzić
build built built budować
burn burned, burnt burned, burnt palić, parzyć, płonąć
buy bought bought kupować
cast cast cast rzucić, zrzucić
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
cling clung clung przywrzeć, uczepić się, trzymać się kurczowo
come came come przyjść, przyjechać
cost cost cost kosztować
creep crept crept skradać się, zakradać, piąć się, podchodzić
cut cut cut ciąć, kroić, skaleczyć
deal dealt dealt rozdawać, postępować, mieć do czynienia, radzić sobie
dig dug dug kopać (np. w ziemi)
do did done robić
draw drew drawn rysować, pociągnąć, remisować
dream dreamed, dreamt dreamed, dreamt śnić, marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven prowadzić, kierować się czymś
eat ate eaten jeść
fall fell fallen padać, upadać, spadać
feed fed fed karmić, żywić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć, bić się
find found found znaleźć
fit fit fit pasować
flee fled fled umykać, uciekać, opuścić
fling flung flung rzucić, cisnąć
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zabraniać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczać
forsake forsook forsaken porzucać, zaniechać, opuścić
foretell foretold foretold przepowiadać, przewidywać
freeze froze frozen zamarzać
get got got dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
grind ground ground zemleć, rozkruszyć, zgrzytać, ostrzyć, trzeć
grow grew grown rosnąć
hang hung hung zawieszać (coś, np. obraz)
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden chować, ukrywać
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać, utrzymywać, posiadać
hurt hurt hurt ranić, boleć
keep kept kept trzymać
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled klękać, klęczeć
knit knit, knitted knit, knitted robić na drutach
know knew known znać, wiedzieć
lay (put) laid laid położyć, kłaść
lead led led prowadzić
leap leapt, leaped leapt, leaped skakać
learn learnt, learned learnt, learned uczyć się
leave left left opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać
lie (recline) lay lain leżeć, kłaść się
light lighted, lit lighted, lit zapalać, rozpalać, oświetlać
lose lost lost tracić, zgubić
make made made robić
mean meant meant znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
meet met met spotykać, poznać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
quit quit quit rzucać, opuszczać
read read read czytać
ride rode ridden jeździć
ring rang rung dzwonić
rise rose risen podnosić się, wzrastać, wschodzić (o słońcu)
run ran run biec
saw sawed sawn piłować
say said said mówić
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać, poszukiwać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać, słać
set set set umieszczać, ustawiać, zachodzić (o słońcu), osadzić, nastawić, wyznaczyć
shake shook shaken trząść, potrząsać
shed shed shed zrzucać, pozbywać się
shine shone shone świecić, błyszczeć
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazywać
shrink shrank shrunk kurczyć się, zbiegać
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć (o statku), zapadać się
sit sat sat siedzieć, siadać
slay slew slain zabijać
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się, zjeżdżać
sling slung slung cisnąć, miotać
speak spoke spoken mówić
spend spent spent spędzać, wydawać
spin spun spun kręcić, zakręcić czymś/się, obrócić
split split split dzielić, rodzielać
spread spread spread rozchodzić się, rozprzestrzeniać, rozkładać, rozpościerać, rozsmarować
spring sprang sprung przeskakiwać, wyskakiwać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck wbijać, wtykać, przyklejać, wystawić
sting stung stung żądlić
stink stank stunk śmierdzieć, cuchnąć
strike struck struck uderzyć, wybijać
strive strove striven zmagać się z czymś, dążyć, starać się, podejmować wysiłek
swear swore sworn przysięgać, przeklinać
sweep swept swept zmiatać, zamiatać
swim swam swum pływać
swing swung swung machnąć, zakołysać
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn drzeć, rozdzierać
tell told told mówić
think thought thought myśleć, sądzić, uważać
throw threw thrown rzucać
tread trod trodden kroczyć, stąpać, deptać
wake woke woken budzić
wear wore worn nosić, zakładać
weep wept wept płakać, szlochać
understand understood understood rozumieć
win won won wygrywać
wind wound wound nawijać, nakręcać, wić się
wring wrung wrung wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
write wrote written pisać

Useful links

USEFUL LINKS

links1

Dictionaries:

www.diki.pl

freedict.com/onldict/rus.html - multisłownik

allwords.com

leksyka.pl

ling.pl

m-w.com tezaurus

dictionary.com tezaurus

Translatica.pl– Translator: tłumaczenia i języki w PWN.pl

  • learn 1

Mindmapping, effective learning and reading

Szybka Nauka w praktyce! Metody i techniki szybkiej nauki;

Szybka Nauka Blog – techniki pamięciowe, strategie nauki, mapy myśli, języki obce;

Szybkie-Czytanie.eu – przez wiedzę do sukcesu: strona o szybkim czytaniu (teoria, praktyka, darmowy e-kurs i szkolenia);

Szybkie Czytanie Blog – strategie i metody szybkiego czytania;

Mapy Myśli w praktyce – czyli kreatywne notatki: czym są, jak działają, jak tworzyć;

   how-to-learn-any-language.com - strona anglojęzyczna, o nauce języków obcych;

www.bbc.co.uk/polish/learningenglish - świetna strona BBC do nauki języka angielskiego - ucz się przez zabawę;

video.monigo.com - ucz się angielskiego oglądając filmiki video ;

Repeat After Us - duża kolekcja prozy i poezji z nagraniami;

jokes.monigo.com - nauka języka z humorem, czyli angielskie dowcipy;

Everyday English in Conversation - rozmówki, skrypty i audio;

Competitions

comp 1

It’s your turn to take up the challenge!

comp 3

The 1st task:

Learn 2 or 3 tongue twisters by heart and tell them to your English teacher.

 

Deadline: 29th January 2016

The 2nd task:

Write your own poem in English. The best ones will be published.

 

Deadline: 1st February 2016

 

Nagrody czekają!!!!!comp4

False friends

ff 1

False friends („fałszywi przyjaciele”) to wyrazy, które mają podobne brzmienie w dwóch obcych językach, ale ich znaczenie jest inne.

Oto lista najczęściej występujących false friends w języku angielskim, ich tłumaczenie na język polski, wyraz polski, z którym mylony jest false friend, oraz właściwe tłumaczenie polskiego wyrazu na angielski.

ff2

 

actual - rzeczywisty, faktyczny            aktualny- current

antics - błazeństwa, wygłupy   antyki-antiques

beckon – skinąć                                      bekon - bacon

caravan – przyczepa kempingowa karawan - hearse

cask – beczka                                         kask - helmet

chef – szef kucharz                               szef - boss

complement – uzupełnienie                  komplement - compliment

concurrence – zgodność                      konkurencja - competition

divan – sofa                                           dywan – carpet

dress- sukienka                             dres- tracksuit

eventual – ostateczny                  ewentualny - possible

genial – sympatyczny                   genialny – brilliant

gimnasium- sala gimnastyczna      gimnazjum- general secondary school

knot – węzeł                                  knot - wick

lecture – wykład                           lektura - reading

lunatic – szaleniec                       lunatyk - sleepwalker

novel – powieść                             nowela - short story

ordinary – zwyczajny                   ordynarny - vulgar, gaudy

parapet – balustrada         parapet - window sill, ledge

receipt – paragon                         recepta - prescription

sympathetic - pełen współczucia
         sympatyczny – nice

                                                       

 

Rhymes

rhyme

A rhymeis a repetition of similar sounds (or the same sound) in two or more words, most often in the final syllables of lines in poems and songs. The word rhyme is also a pars pro toto ("a part (taken) for the whole") that means a short poem, such as a rhyming couplet or other brief rhyming poem such as nursery rhymes.

rhyme11

rhyme1

rhyme3

rhyme4

rhyme6

rhyme5

rhyme7

rhyme8

rhyme9

rhyme10

 

Proverbs

proverb

A proverb (from Latin: proverbium) is a simple and concrete saying, popularly known and repeated, that expresses a truth based on common sense or the practical experience of humanity. They are often metaphorical. A proverb that describes a basic rule of conduct may also be known as a maxim.

proverb1

PROVERBS TRANSLATION
A bad excuse is better than none. Zła wymówka jest lepsza niżżadna.
A bad workman blames his tools. Kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.
A bird in the hand is worth two in the bush. Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
Actions speak louder than words.
Czyny mówią głośniej niż słowa.
A lie has no legs.
  Kłamstwo ma krótkie nogi.
All's well that ends well. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

An eye for an eye and a tooth for a tooth.

Oko za oko, ząb za ząb.

Bad news travels fast.

Złe wieści szybko się rozchodzą.
Beauty is only skin deep. Nie szata zdobi człowieka.
Be to yourself as you would to your friend. Bądź dla siebie takim, jakim byłbyś dla przyjaciela.
Better late than never. Lepiej późno niż wcale.
Boys will be boys. Chłopcy zawsze będą chłopcami.

Clothes do not make the man.

Nie szata zdobi człowieka.

Constant dropping wears away a stone.

Cicha woda brzegi rwie.

Curiosity killed the cat.

Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

Early bird catches the worm.

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
East or West home is best. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
It is a double pleasure to deceive the deceiver. To podwójna przyjemność oszukać oszusta.
It is a wise talker who knows when he has nothing to say.          Mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.
It is never late to learn. Człowiek uczy się przez całe życie.
It is no use crying over spilt milk. Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.
It never rains but it pours. Nieszczęścia chodzą parami.
One man`s meat is another man`s poison. Co kraj to obyczaj.
One swallow doesn`t make a summer. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Honesty is the best policy.

Uczciwość popłaca.
The early bird catches the worm.        Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
The end justifies the means. Cel uświęca środki.
There is no accounting for tastes. Są gusta i guściki.
Time is a great healer. Czas leczy rany.
To be or not to be! That is the question! Być albo nie być! Oto jest pytanie!
Too many cooks spoil the broth.          Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść.
Truth is stranger than fiction; fiction has to make sense.          Prawda jest dziwniejsza od fikcji; fikcja musi mieć sens.
When the cat's away the mice will play.            Kota nie ma, myszy harcują.
Where there is a will there`s a way.         Dla chcącego nic trudnego.
When in Rome do as the Romans do. Kiedy wejdziesz między wrony zaczniesz krakać tak jak one.

Tongue twisters

Twisters 

TONGUE TWISTERS, czyli jak to powiedzieć?

twister 1

A tongue twisteris defined as a phrase or sentence that is hard to speak fast, usually because of alliteration or a sequence of nearly similar sounds. They are sometimes used in speech therapy and to help get rid of an accent. They are part of the folklore of many cultures and were used in elocution books as “recreations in articulation” designed to perfect the principles of great pronunciation.

To play a game of tongue twisters, you must repeat the shorter tongue twisters three or four times rapidly from memory without stumbling, or read the longer tongue twister verses as fast as you can one time through without making any mistakes.

twister 2

Alliteration- combining the effects of alliteration (repetition of a sound), particularly of similar but not identical sounds, with a phrase designed such that it is made very easy to slip (perhaps making a Spoonerism)

Spoonerisms - words or phrases in which letters or syllables get swapped. This often happens accidentally in slips of the tongue e.g

- a lack of pies (A pack of lies)

-roaring with pain ( pouring with rain)

-bad salad (Sad ballad)

-mean as custard (Keen as mustard)

- plaster man (Master plan)

- pleating and humming (Heating and plumbing)

and many many more……..

 

Czy potrafisz wymówić poniższe „łamańce językowe” 3-4 razy szybko i bezbłędnie?

GOOD LUCK!

1.

twisters 7

2.

twisters 8

3.

Solving a problem

twister4

A problem of solving a problem is not a problem, but when a problem solves a problem without any problem, then the problem is not at all a problem.

 

4.

Seashells

 

twister 5

She sells seashells by the seashore.

If she sells seashells by the seashore,

where are the seashells she sells by the seashore?

5.

Thirty-three thieves

 

twister6

The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.

 

UWAGA KONURS!!! W SEKCJI COMPETITIONS!!!